۱۳۸۹/۱۰/۲۱

شمارش تعداد لینکهای موجود در قسمت blogroll

نیاز داشتم تا در سایتی تعداد لینکهای موجود در blogroll شمارش کرده و به کاربر نشان دهم
یک شی بنامwpfb$ و مقداری کد sql مشکل رو حل کرد.

کد زیر :
<?php
$numlinks = $wpdb->get_var("SELECT COUNT(*) FROM $wpdb->links WHERE link_visible = 'Y'");
if (0 < $numlinks) $numlinks = number_format($numlinks);
echo $numlinks;
?>

 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • StumbleUpon
 • Donbaleh
 • Technorati
 • Balatarin
 • twitthis

0 نظرات:

ارسال یک نظر