۱۳۹۴/۰۱/۰۸

لیست موارد افزوده شده به درایور MongoDB 2

خلاصه موارد افزوده شده به درایور MongoDB 2  : • collection.insertOne افزودن یک سند.
 • collection.insertMany افزودن چندیدن سند.
 • collection.replaceOne جایگزین کردن یک سند بایک سند جدید.
 • collection.updateOne بروزرسانی یک سند.
 • collection.updateMany بروز رسانی چندین سند در یک زمان.
 • collection.deleteOne حذف یک سند.
 • collection.deleteMany حذف چندین سند در یک زمان.
 • collection.findOneAndUpdate استفاده از findAndModify برای بروزرسانی سند.
 • collection.findOneAndRemove استفاده از findAndModify برای حذف یک سند خاص.
 • collection.findOneAndReplace استفاده از findAndModify برای جایگزین کردن یک سند خاص.

نکته :

متدهای فعلی برای insert - update - remove  منسوخ شده اند و در نسخه درایور 3 حذف خواهند شد.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • StumbleUpon
 • Donbaleh
 • Technorati
 • Balatarin
 • twitthis

0 نظرات:

ارسال یک نظر